Категории

Книги » Старопечатни и книги издадени преди 1947 г.

Въведение въ философията
корица
Автор: Фридрихъ Паулсенъ
Година: 1921
Издател: Животъ
Цена: 20 лв.
Номер: 10024
Наличност: 1
Описание: Безплатна доставка - Фридрих Паулсен - Въведение въ философията. Трето издание. Превод Захарий Футеков.