Категории

Книги » Техническа литература

Тълковен речник по изчислителна техника и електронна обработка на данни
корица
Автор: Бистра Христова, Нейчо Тодоров
Година: 1992
Издател: Техника
Цена: 12 лв.
Номер: 10018
Наличност: 1
Описание: Безплатна доставка - Бистра Христова, Нейчо Тодоров - Тълковен речник по изчислителна техника и електронна обработка на данни. 4500 термина , обхващащи математична логика и теория на алгоритмите, цифрови логически схеми и дискретни автомати, елементи и схеми, елементи и схеми на електронноизчислителните машини, програмиране и програмни езици, операционни системи и програмно осигуряване, разпознаване на образи, микропроцесори. В приложение е даден английско-български ренчик на всички включени в тълковния речник термини.